LITANIA O ŚWIĘTYM BARTŁOMIEJU APOSTOLE
(do prywatnego użytku, na podstawie druku z 1912 r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Bartłomieju, którego Pan powołał jako Natanaela,
Święty Bartłomieju, miłośniku Boga,
Święty Bartłomieju, apostole Jezusa Chrystusa,
Święty Bartłomieju, Patronie naszego kościoła,
Święty Bartłomieju, który opuściłeś wszystko dla Chrystusa
Święty Bartłomieju, któryś słuchał nauczającego Jezusa Chrystusa,
Święty Bartłomieju, którego Zbawiciel dla prawości serca nazwał "prawdziwym Izraelitą",
Święty Bartłomieju, świadku cudów Jezusa Chrystusa,
Święty Bartłomieju, któryś się radował obecnością na ziemi Słowa Wcielonego, Święty Bartłomieju, któryś współczuł z cierpiącym Panem,
Święty Bartłomieju, któryś uradował się bardzo zobaczywszy zmartwychwstałego Pana,
Święty Bartłomieju, któryś był razem z innymi Apostołami świadkiem wniebowstąpienia Pańskiego,
Święty Bartłomieju, na którego zstąpił Duch Święty w wieczerniku,
Święty Bartłomieju, którego czcimy jako apostoła Indii w sposób szczególny,
Święty Bartłomieju, którego czczą narody Bliskiego Wschodu,
Święty Bartłomieju, któryś poniósł okrutną śmierć męczeńską dla imienia Jezusa, Święty Bartłomieju, patronie rzeźników, garbarzy i introligatorów,
Abyśmy Ciebie w miłości Boga i gorliwości wiary mogli naśladować,
Aby nam Pan Bóg dla Twoich zasług odpuścił grzechy,
Aby nas Pan Bóg za Twoją przyczyną zachował od wszelkiego zła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

K: Módl się za nami, Święty Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw, za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców | (Koh 7,5)