Już od roku 1959 w mogilańskim kościele, nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy, kolejne pokolenia chórzystów przedstawiają Ewangelię poprzez śpiew chóralny. Tym samym Chór Mogilanum wpisuje się w wielowiekową tradycję odtwarzania historii męki i śmierci Jezusa Chrystusa w postaci jednogłosowego śpiewu opartego na bazie chorału gregoriańskiego.

Muzyka na Wielki Post jest prawie tak stara jak chrześcijaństwo. Na podstawie najstarszych zachowanych zapisków, już w IV w. muzyka towarzyszyła nabożeństwom Wielkiego Tygodnia.

Pasja była początkowo czytana, dopiero w X w. zaczęto ją śpiewać, a raczej śpiewnie recytować. Wykonywał ją jeden śpiewak (diakon). Podział na trzech kapłanów-lektorów, odtwarzających rolę Chrystusa, Ewangelisty i Tłumu, nastąpił około XIII w. Każdej z ról przypisano odpowiednią wysokość głosu. Niskim głosem śpiewano słowa Chrystusa, co miało uwydatniać spokój i godność. Ewangeliście-narratorowi przypadał średni rejestr, ponieważ miał on „neutralny” charakter. Rejestr wysoki był przyporządkowany pozostałym osobom, gdyż wysokie dźwięki kojarzone były z krzykiem i wrzaskiem.

Przełom XIII/IV w. przyniósł kolejne rozróżnienia partii śpiewaków. Pojawiły się wtedy zmiany dynamiki i tempa. Partię Chrystusa śpiewano wolno i spokojnie, a tłumu głośno i szybko.

Najstarszy znany zapis pasji w Polsce pochodzi z XV w. Znajduje się w Cantionale Cracoviense i jest przechowywany w Bibliotece Kapituły Katedralnej w Krakowie świadcząc o tradycji wykonywania pasji w diecezji krakowskiej. Pasja w Polsce początkowo śpiewana w j. łacińskim, po Soborze Watykańskim II, została adaptowana do polskiego tekstu.

Pasja chorałowa nie jest tylko reliktem przeszłości, co każdego roku udowadnia Chór Mogilanum, wykonując ją dwukrotnie: w Niedzielę Palmową (w roku A z Ewangelii wg Św. Mateusza, w roku B z Ewangelii wg Św. Marka, a w roku C z Ewangelii wg Św. Łukasza) oraz w Wielki Piątek wg Św. Jana.

W pierwszym wykonaniu pasji, w roku 1959, w rolę Chrystusa wcielił się Jan Niżnik, partię narratora odtwarzał Stanisław Sternalski, zaś Piłatem był Kazimierz Królik. Ten ostatni, po dziś dzień, z powodzeniem śpiewa przypisane mu role. W pamięci parafian szczególnie utkwiły, wykonywane pięknym basem, role Chrystusa Walentego Krawczyka i Józefa Strzebońskiego.

Rok 2016

Chrystus – Kazimierz Królik\
Narrator – Konrad Zapotoczny
Piłat – Wojciech Królik, Bogdan Radwański
św. Piotr – Wojciech Królik
Kobieta – Weronika Litwa
Tłum – Chór Mogilanum

Rok 2017

Chrystus - Kazimierz Królik
Narrator - Fryderyk Zoll, Konrad Zapotoczny
Piłat – Wojciech Królik
w. Piotr – Bogdan Radwański
Kobieta – Barbara Nenko
Tłum – Chór Mogilanum

Rok 2018

Chrystus – Kazimierz Królik
Narrator – Tomasz Ligocki
Piłat - Wojciech Królik
św. Piotr – Bogdan Radwański
Kobieta – Elżbieta Król-Dryja
Tłum – Chór Mogilanum

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać. | Św. Augustyn