Wspólnota Ruchu Światło-Życie powstała z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego w 1954 roku. Jest to Ruch łączący dzieci i młodzież w całym kraju, inaczej nazywany “Oazą”. Opiera się ona o charyzmat “Światło-Życie”, czyli jako jej członkowie staramy się żyć Słowem Chrystusa z pomocą łask Ducha Świętego. Jej formacja skupia się na tzw. Deuterokatechumenacie oraz 10 Krokach ku dojrzałości chrześcijańskiej, a więc chcemy, aby oazowicze stawali się świadomymi chrześcijanami z żywą relacją z Chrystusem. Bardzo ważne jest dla nas tworzenie “Żywego Kościoła” - takiego, który jest zaangażowany w życie parafii i całego Kościoła. 

Nie jest do końca pewne, kiedy ta wspólnota powstała w Mogilanach. Jednak już od co najmniej 30 lat prężnie działamy skupiając młodzież z całej parafii. Naszym duchowym opiekunem jest ksiądz Wojciech Wylegała. Oaza dzieli się na Oazę Dzieci Bożych (od 3. klasy Szkoły Podstawowej) oraz Oazę Młodzieżową (grupy od 7. klasy Szkoły Podstawowej). 

Spotykamy się w każdy piątek po Mszy wieczornej według harmonogramu:

1. piątek miesiąca - spotkanie dla Oazy Młodzieżowej 

2. piątek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu

3. piątek miesiąca - “Nutka herbaty” - spotkanie z gitarą przy herbacie

4. piątek miesiąca - Msza Święta (wieczorna) i spotkanie wspólnotowe

Poza spotkaniami całej wspólnoty, raz w tygodniu spotykamy się jeszcze mniejszymi grupami - każda zgodnie ze swoim wiekiem - aby wspólnie pochylić się nad Słowem Bożym i pogłębieniem relacji ze sobą i Panem Bogiem. Oprócz tego staramy się po prostu ze sobą przebywać - na wycieczkach, weekendowych wyjazdach czy cyklicznych imprezach. Wielokrotnie w ciągu roku spotykamy się także z okolicznymi Oazami, aby poczuć wspólnotę całego Ruchu Światło-Życie. 

Szczytem formacji w ciągu roku są rekolekcje wakacyjne - 15-dniowy (lub 7-dniowy w przypadku najmłodszych dzieci) wyjazd ze wspólnotami oazowymi całej Archidiecezji Krakowskiej, na którym możemy jeszcze mocniej doświadczyć, że Ruch jest wspólnotą Żywego Kościoła - pełnym ludzi i działania Pana Boga. 

Prowadzimy również social media, gdzie na bieżąco można śledzić, co robimy, a także co planujemy w najbliższym czasie:

Instagram
Facebook

-  wtorki i soboty: 8:00-9:00
-  środy, czwartki, piątki: po Mszy św. wieczornej, 18:30–19:00

Na spisanie protokołu przedślubnego należy umówić się wcześniej.


Myśl

Nie stajesz się święty dlatego, że przestajesz grzeszyć, ale coraz mniej grzeszysz dlatego, że stajesz się święty. | Petrus