Poniedziałek 25. 01.2016 -Święto Nawrócenia świętego Pawła- Apostoła
6:30 + Roman Zakrzewski -(od znajomych z Anglii)
17:30). +Krystyna Surówka - ( od Pawła z Zakliczyna z rodziną)
2). + Anna Jasek – (od chrześnicy Katarzyny z rodziną)

Wtorek 26. 01. 2016- Wspomnienie- św. Tymoteusza i Tytusa Biskupów
6:30 + Eugeniusz Haja żona Aleksandra
17:30+ Zofia Kilewicz –( od Brata Kazimierza z rodziną z Rzeszowa)
2). + Wilhelm Skop –( od rodziny Skopów z Kulerzowa)

Środa 27. 01. 2016 -Wspomnienie- bł. Jerzego Matulewicza- Biskupa
6:30 +Janina Paś –(od wnuczki Ani Gniadek z mężem i dziećmi)
17:30 + Kazimierz Haja –(od rodziny Kubiś)
2). + Marcin Bobek –( od Koleżanek i Kolegów oraz mieszkańców Chorowic i Korabnik)

Czwartek 28. 01. 2016 -Wspomnienie- św. Tomasza z Akwinu – Kapłana i Doktora Kościoła
6:30 +Władysława (ona) Filipek
17:30 + Henryka Lelek w 12 roczn. śm. + Piotr mąż
2). + Elżbieta Oramus w 15 roczn. śm.

Piątek 29. 01. 2016 -Wspomnienie- Bł. Bolesławy Marii Lament- Dziewicy
6:30) +Jan Banaś - ( od syna Andrzeja z żoną i dziećmi)
2) + Zofia Szczurek –( od rodziny Szewczyk)
17:30. - Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże opiekę Matki
Bożej i światło Ducha świętego dla Marcina z okazji 18 rocznicy chrztu i urodzin

Sobota 30 . I. 2016 -Wspomnienie- Bł. Bronisława Markiewicza- Kapłana
6:30) +Adam Budek –( od rodziny Strzebońskich)
17:30). +Andrzej Łopata –( od Łucji Zmysłowskiej i Lucyny Suder)
2). + Andrzej Szponder + Stanisława żona ++Jego rodzice: Jan i Marianna

IV Niedziela -31. I. 2016 -Wspomnienie- św. Jana Bosko- Kapłana
+NABORZEŃSTWO CZTERDZIESTO GODZINNE+
7:30- Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże opiekę Matki
Bożej Różańcowej dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych członkiń żywego Różańca –
( Zdzisławy Medyk)
2). +Eugeniusz Surówka –(od sąsiadów Słomków i Świdrów)
8:30 BUKÓW: +Eugeniusz Syrek –od sąsiadów z Bukowa
9:30 + Józef Tylek + Stefan Najder + żona Zofia + Ignacy Szychowski +żona Maria i Otylia
2). +Zofia Kilewicz w 1 roczn. śm.
11:00)- O Błogosławieństwo Boże dla Parafian i Miłosierdzie Boże dla zmarłych Parafian
2). - Msza św. dziękczynna za otrzymaną łaskę wybudowanie domu z prośbą o Błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla tych którzy w tym pomagali i o Bożą Opatrzność dla Katarzyny i Bartłomieja Piwowarczyk mieszkańców tego domu
17:00).+ Jerzy Jedynak –(od rodziny Wcisło)

595311
Dzisiaj: 184
Wczoraj: 217