WIELKI PONIEDZIAŁEK-06.IV.2020
6:30+Stanisława(ona ) Kopta – (od wnuka Krzysztofa)
18:00+Józef Szczurek +Cecylia żona -(od syna Zbigniewa z rodz.)
2. +Stanisław Gadocha +Aniela żona ++synowie: + Józef+ Władysław +Bronisław

WIELKI WTOREK O7.IV.2020
6:30) + Wiesław Kapela -(od brata Macieja z żoną)
18:00 + Halina Obrzut
2.+ Maria Szczurek-(od wnuka Mateusza z rodz.)

WIELKA ŚRODA 08.IV. 2020
6:30 +Mariusz Sroka -(od sąsiadów Sudrów i Grabków)
2).+ Kazimierz Szczurek
18:00 + Katarzyna Abramska -(od wnuka Mariusza z Dominiką)
2).+ Dorota Pilch -(od córki Anny z rodziną)

WIELKI CZWARTEK 09.IV.2020
18:00- O Błogosławieństwo Boże i opiekę św. Bartłomieja dla Kapłanów pracujących
w naszej Parafii o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii oraz
o życie wieczne z Bogiem dla ++kapłanów, którzy tu pracowali i rodaków
2).+Klementyna Surówka w 4 r. śm. +Roman mąż ++ z rodziny: Surówka i Szrank
3).+Bartłomiej i Zofia Surówka
4).+Wiesław Radwański w 4 r. śm. +Janina żona w 3 r. śm
ADORACJA PANA JEZUSA DO 21:00

WIELKI PIĄTEK 10.IV. 2020
15:OO -DROGA KRZYŻOWA
18:00-LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ I ADORACJI KRZYŻA
Adoracja Pana Jezusa do 21:00

WIELKASOBOTA 11.IV. 2020
ADORACJA PANA JEZUSA OD GODZ 7:00-17:45
UROCZYSTA PASCHA
18:00 -O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOżE OPIEKĘ MATKI BOŻEJ I ŚW. BARTŁOMIEJA
DLA PARAFI I ŻYCIE WIECZNE Z BOGIEM DLA ZMARŁYCH PARAFIAN
2).+Janina Surówka +Eugeniusz mąż -(od rodz Stankowskich)
3.+Andrzej+Aniela Pitala +Stanisław i Maria Gadocha +Franciszek i Zofia Kotarba
+Marek i Anna Gadocha i za zmarłych do tych rodzin należących
4.+Stefan Bała +Helena żona +Czesław syn
+PO LITURGII UROCZYSTA REZUREKCJA

UROCZYSTA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- 12.IV.2020
7:30- O Błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Stanisława
Klocek z okazji 35 r. ślubu i dla całej Rodziny
2). +Władysław Szetner +Józef Klimczyk +Mieczysław Szetner ++z Rodziny
8:30 BUKÓW: O Błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży z
Bukowa dla ich Rodzin i o dar nieba dla zmarłych z tej Róży i ich Rodzin
9:30 +Henryk Biskup ++z Rodziny
11:00-O Błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jana Ożóg w 35 r.
ślubu i bł. Boże dla dzieci i wnuków
12:30+Janusz Freiberg
17:00+Władysław Michalec w 18 r. śm. +Józef Stolarz +Bronisława żona ++synowie:
+Bronisław i Józef

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 13.IV.2020
7:30+Aniela Suder ++Rodzice:+Walenty i Maria Czerneccy +Piotr i Aniela Suder++z Rodziny
2.+Stanisław Groński w 9 r. śm.
8:30 BUKÓW: +Andrzej Jurek-(od mieszkańców Bukowa i Kulerzowa)
9:30 +Krystyna Krawczyk -(od Róży Różańcowej Pani Stanisławy Klimczyk)
2.+Józef Szczurek +Genowefa żona
11:00+Zbigniew Stefanek w 13 r. śm.
12:30-O błog. Boże dla Parafian i dla dzieci przyjmujące sakr. Chrztu świętego
17:00+Jan Klimek +Józefa żona ++synowie: +Andrzej i Jan

WTOREK OKTAWA 14.IV.2020
6:30) + Piotr Balon ++dziadkowie:+Andrzej i Stefania +Jan i Ludwika Jezioro
18:00 + Cecylia Szczurek +Józef mąż-(od Zofii z mężem i dziećmi)
2.+Janina Surówka -(od Tadeusz i Anny Surówka)

ŚRODA oktawa15.IV. 2020
6:30 +Bronisław Bobek -(od córki Bożeny z mężem)
2).+ Marian Grzesik w 23 r. śm.+żona Helena
18:00 + Zofia Nenko -(od wnuka Michała z rodz.)
2).+ Bronisław Nenko-(od syna Marka)

CZWARTEK OKTAWA 16.IV.2020-NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II
6:30+ Halina Sroka -(od Andrzeja Chrobaka)
2).-O błogosławieństwo Boże opiekę M Bożej łaskę zdrowia dla Władysławy(ona)Ptak z okazji
80 urodzin i dla całej Rodziny
18:00 +Andrzej Kaczor-(od kolegi Marka Kłysia z rodz.)
2). +Stanisław Klimczyk-(od Pracowników Karczmy”Bida”)

PIĄTEK OKTAWA 17.IV. 2020
6:30+ Aleksandra(ona) Miziura -(od Małgorzaty Wątorek-Zając z rodz.)
2).+Adam Żmuda-(od córki Uli z rodz.)
18:00+Krzysztof Drożdż -(od Marii i Adama Wator)
2). +Jan Grzesik-(od syna Sławomira z żoną
3). +Za ++wypominanych i ++w tym miesiącu:+Zbigniew Słomka+Jadwiga Sikora +Walentyna Pajdzik +Dobrosława Gajda

SOBOTA OKTAWA 18.IV. 2020
6:30 +Anna Jurek (od Stokłosów)
2. +Anna Chrobak-(od córki Alicji z mężem)
18:00 +Dobrosława Gajda-(od siostry z mężem)
2.+Mikołaj i Magdalena Rodzice +Józef syn+Władysław i Józefa++synowie++z rodziny oraz
o wybawienie dla wszystkich dusz w czyśćcu oczekujących na oczyszczenie i Boże Miłosierdz.

UROCZYSTA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO- 19.IV.2020
7:30+Czesław Moskal +Andrzej syn+Janina i Ludwik Cholewa-(od rodz. Cholewów)
2). +Feliks Gadocha +Helena żona +Witold syn
8:30 BUKÓW: +Marianna Pyzik -(od Karoliny i Łukasza Szponder)
9:30 -O Błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Danuty i Jana Trompka
w 50 r. ślubu i o bł. Boże dla siostry Elżbiety i Kazimierza Jędrzejczyk z okazji 50 r. ślubu i ich rodzin
11:00 +Roman Budek +Piotr i Aniela Królikowscy+Helena córka+Andrzej syn
12:30-O błogosław. Boże dla Parafian i życie wieczne z Bogiem dla zmarłych Parafian
17:00+Ks. Ignacy Stachura w 23 r. śm. ++Rodzice: +Aniela i Michał +Adam Kuciński

618049
Dzisiaj: 86
Wczoraj: 118
Ten miesiąc: 2,048