„Abyście wierząc, mieli życie w imię Jego„                           

(J 20,31)

Pragniemy w Nowym Roku realizując program duszpasterski: „Wierzę w Syna Bożego”- dalej pogłębiać osobistą więź z Chrystusem poprzez poznanie i przylgnięcie do Jezusa oraz naśladowanie Go. Chcemy lepiej podejmować łaskę sakramentu chrztu świętego kształtując postawy duchowe i moralne zgodne z wyznawaną wiarą. Pragniemy także, by wzrastało   nasze zaangażowanie w życie Kościoła i świadectwo chrześcijańskie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.   Przygotowując się do kanonizacji bł. Jana Pawła II będziemy bardziej wsłuchiwać się w papieskie wezwanie: Nie lękajcie się świętości.  Chcemy jeszcze lepiej przyjmowaćJego wezwanie do modlitwy   i praktykowania wyobraźni miłosierdzia.  Módlmy się często: Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami.

Pragniemy także w czasie modlitwy kolędowej w domowym Kościele - w rodzinach wypraszać Błogosławieństwo Boże dla wszystkich. Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn) a ma życzenie wizyty duszpasterskiej może umówić się na kolędę w innym dogodnym terminie. Za wszystko, szczególnie za otwartość i możliwość spotkania a zwłaszcza modlitwy serdecznie dziękujemy.                

Niech Błogosławieństwo kolędowe uświadamia Wam i Waszym rodzinom wielkość Bożej miłości, przynosi radość i nadzieję oraz umacnia na drodze chrześcijańskiego życia.  

 Przyjmijcie Drodzy Parafianie łaski Nowonarodzonego Pana do swoich serc i rodzin, a wraz z nimi dużo zdrowia, pokoju, radości i dobra. Dziękując za Wasze zaangażowanie w życie wspólnoty  Parafialnej i troskę o naszą Świątynię życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Błogosławionego Nowego Roku Pańskiego 2014.

DRODZY PARAFIANIE

Duszpasterze posłuszni poleceniu Chrystusa, do głównych zadań swej pasterskiej troski zaliczają nawiedzanie chrześcijańskich rodzin i głoszenie im pokoju Chrystusa, który nakazał swoim uczniom: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi" (Łk 10,5). Nawiedzając rodziny i poznając je, umacniają ich w Panu, uczestnicząc w troskach wiernych, ich radościach, niepokojach i smutkach. Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską: „Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał" (Mt 10,40). Przyjęcie kapłana jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym. Ta wizyta ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Kapłan przychodzi, by modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Ponieważ obrzęd dorocznego błogosławieństwa rodziny w jej domu bezpośrednio dotyczy danej rodziny konieczna jest obecność wszystkich jej członków. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie ze sługą Kościoła. Prosimy przygotować do wizyty:

Stół nakryty białym obrusem

Krzyż i dwie zapalone świece oraz Pismo święte

Wodę święconą ( prosimy pobrać z Kościoła) i kropidło

Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty i indeksy do religii

Wyłączyć telewizor, radio, komputer.

Przebieg kolędy:

Wspólny śpiew kolędy;

Odczytanie tekstu z Ewangelii o Narodzeniu Jezusa np.(Łk 2,8-14) - przez ojca lub matkę;

Modlitwa rodzinna - przewodniczy kapłan;

Błogosławieństwo ( czynimy znak krzyża) i ucałowanie krzyża;

Rozmowa duszpasterska.

Prosimy rodziny z początku, gdzie rozpoczynamy kolędę danego dnia o przyjechanie po nas samochodem. Serdecznie dziękujemy za skromne posiłki przy całodziennym kolędowaniu. Będziemy również wdzięczni za odwiezienie  po zakończeniu.

Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wasi duszpasterze: Ks. Tadeusz Targosz Proboszcz,

Ks. Krzysztof Kasprzak i Ks. Tadeusz Tokarz - Wikariusze 

 

Odwiedziny duszpasterskie w parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach 2013/2014

 

data

kapłan

rejon

godzina

 

 

 

  27.grudnia

2013

piątek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Chorowice, wieś cz. I
(od p. Mrożków do p. Drożdżów)

 

 

Buków – Nowsie Szkoła rozpoczęcie u p. Mrowiec, zakończenie u p. Jeleń

 

od 8:30

 

 

 

od 8:30

 

 

   28.grudnia

2013

sobota

 

 

ks. tadeusz tokarz

 

 

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Konary – od Buka do Sęka

(od p. Biskup do p. Nowak)

 

 

Buków –droga na Radziszów, strona lewa i z powrotem oraz
cd. strony południowej w kierunku Skawiny do p. Płonków

 

 

od 8:30

 

 

 

 

od 8:30

 

 

29.grudnia

2013

niedziela

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Chorowice, wieś cz. II
(od p. Ożogów koło drogi na Skawinę)

 

Włosań – ul. Łobzowska

 

od 13:00

 

 

 

od 13:00

 

 

  

 30.grudnia

2013

poniedziałek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Chorowice, Podbuków, cz. II
 
(od p. Łukasik do
p. Szewczykowskich)

 

 

Konary – wieś od Mogilan – środek wsi koło pętli i nowe domy w kierunku ul. Zielonej
i od numeru 252 wzwyż

 

 

od 8:30

 

 

 

 

od 8:30

 

 

    31.grudnia

2013

wtorek

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Konary – Spółdzielnia i pod figurą – Glinik

 

od 8:30

 

  

    4. stycznia

2014

sobota

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

ks. Tadeusz tokarz

 

Kulerzów

 

 

Konary - Kopań i część Włosani

od 8:30

 

 

 

od 8:30

 

 

 

5.stycznia

2014

niedziela

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Mogilany - ul. Krakowska,
od Sołtysa w górę, ul. Skawińska,
 ul. Parkowa, Rynek i bloki

 

Mogilany -  ul. Spacerowa, Zakopiańska (numery nieparzyste),    Świątnicka 2 i 6, Kolberga nr 3 i Leszka Białego

 

od 13:00

 

 

 

 

 

od 13:00

 

 

    6.stycznia

2014

poniedziałek

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 


Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Mogilany - ul. Mogilańska część pierwsza od 1 do 41 ,ul Stroma

 

 

Włosań – ul. Słoneczna 2-24,
i ul. Świątnicka 91 – 158

 

 

od 13:00

 

 

 

od 13:00

 

 

7.stycznia

2014

wtorek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Mogilany - ul. Krakowska od stacji benzynowej, ul. Sportowa, ul. Nowa, ul. Spokojna

 

 

Mogilany - ul. Mogilańska część druga  od 42 do końca, ul. Wschodnia

 

od 12:30

 

 

 

 

od 14:00

    

 

   8.stycznia

2014

środa

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Mogilanyul. Skrzyszów

 

 

Buków – Południowa Strona Drogi

 

od 12:30

 

 

od 13:30

 

 

  

    9.stycznia

2014

czwartek

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Mogilany - ul. Rzymska część pierwsza od 1 do 24  i ul. Ogrodowa

 

 

BukówPółnocna strona drogi,
od Skawiny z okolic pętli w kierunku Mogilan

 

od 15:00

 

 

 

od 14:00

 

 

10. stycznia

2014

piątek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Chorowice – Dąbrowy,
Siany Las

 

Mogilany -  ul. Rzymska część druga od 26 do końca i ulica Podgórska

 

od 12:00

 

 

 

od 14:00

 

 

   11.stycznia

2014

sobota

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

ChorowiceKozie Rogi, Podewsie

 

Mogilany Łobzów

(od p. Surówka do p. Żądło)

 

od 8:30

 

 

 

od 8:30

 

 

 

12.stycznia

2014

niedziela

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Chorowice Podbuków, cz. I
(od ul. Skawińskiej do p. Kłyś)

 

Konary – nowe domy numery 260 do 269, Mogilany Skrzyszów od 4 do 8

 

Włosań – NMP Królowej Polski
nr 42do 54

 

od 13:00

 

 

 

od 13:00

 

 

 

od 18:00

  

 

 

 

   13.stycznia

2014

poniedziałek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Mogilany - ul. Myślenicka 27
(od p. Górnisiewiczów)
i ul. Zagórska

 

Mogilany - ul. Zakopiańska
(od p. Wrona,),
ul. Rzemieślnicza oraz dalsza część
ul. Zakopiańskiej (numery parzyste do nr 62), bez ul. Kwiatowej

 

od 12:30

 

 

 

 

od 13:00

 

 

  14.stycznia

2014

wtorek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Mogilany – ul. Działy, Jaworowa, Akacjowa, Brzozowa i Klonowa

 

 

Mogilany – ul. Podedworze część pierwsza  do numeru 36 ul. Lipowa i nowe domy pod Parkiem,

 

od 12:30

 

 

 

 

od 14:00

  

 

    15.stycznia

2014

środa

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

Mogilany - ul. Krótka,
 ul. Markoszów, ul. Świątnicka północna strona
do p. Kotaś

 

Mogilany - ul. Podedworze część druga od nr 37 do końca, ul. Południowa i ul. Słoneczna

 

od 12:30

 

 

 

 

od 14:00

 

  16.stycznia

2014

czwartek

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

MogilanyPodstyr

ul. Myślenicka nr 46-48,                                Zakopiańska nr nieparzyste (63-101), Kolorowa (2-21), Widokowa (2-22), Jaśminowa (1-19)

 

 

 

 

od 14:00

 

 

  

17.stycznia

2014

piątek

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Mogilany - ul. Żary
do P. Surówka

 

Mogilany - ul. Celiny,
ul. Osiedlowa i ul. Ks. Mazurka

 

 

od 13:00

 

 

od 13:00

 

  

  18.stycznia

2014

sobota

 

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

Mogilany - ul. Myślenicka pod Zakopianką (od p. Zapotocznych
w kierunku Świątnik po południowej stronie numery parzyste do Górskiej włącznie, ul. Leszczynowa, Cegielniana, ul. Leśna, ul. Górska)

 

 

Mogilany - Parkowe Wzgórze nr 1-49

 

 

od 8:30

 

 

 

 

 

 

od 14:00

 

 

 

 

 19.stycznia

2014

niedziela

 

 

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

Mogilany -  od Agronomówki
do ul. Dębowej włącznie

 

 

Mogilany – Parkowe Wzgórze od 99 do najwyższych zamieszkałych

 

Mogilany – Parkowe Wzgórze od50 do99

 

 

od 13:00

 

 

 

od 16:30

 

 

od 13:00

 

 

 20.stycznia

2014

poniedziałek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

 

Mogilany – ul. Św. Bartłomieja,
ul. Szkolna

 

Konary -  od Olszowic
(rozpoczęcie od P. Małucha), Grudza część pierwsza: koło szkoły 
(w dół do P. Sosin i w górę do
p. Sołtysa)

 

od 12:30

 

 

 

 

od 14:00

  

 

   21.stycznia

2014

wtorek

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

 

Ks. Krzysztof

Kasprzak

 

 

Mogilany – ul. Słowiańska łącznie z nowymi domami

 

 

 

Mogilany - ul. Kwiatowa i dalsza część ulicy Zakopiańskiej (numery parzyste) do Rynku

 

 

od 12:30

 

 

 

 

od 14:00

 

 22.stycznia

2014

środa

 

Ks. Proboszcz

Tadeusz Targosz

 

 

ks. Tadeusz tokarz

 

Mogilany – ul Grodzka i część Zakopiańskiej w tym rejonie

 

Konary – ul. Zielona i Grudza cz. II – od P. Suder w kierunku północno zachodnim

 

 

od 12:30

 

 

 

od 14:00

23 stycznia

2014

czwartek

ks. Krzysztof

Kasprzak

Mogilany - ul. Kolberga, Świątnicka, Cicha

 

od 14:00