Już 30 listopada będzie miał miejsce się pierwszy etap Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.

Harmonogram konkursu:

30 listopada

Etap dekanalny Konkursu

Do 10 grudnia

Ogłoszenie listu uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu

25 stycznia

Etap rejonowy

Do 4 lutego

Ogłoszenie listy finalistów

8 marca

Finał

W razie pytań prosimy kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokładne informacje odnośnie konkursu znajdują się (lub w najbliższym czasie powinny się pojawić) na stronach internetowych:

diecezja.pl                  krakow.oaza.pl                       sluzmypanu.pl                        parafia.mogilany.pl

Natomiast szczegółowe informacje odnośnie miejsca i dokładnego czasu etapu dekanalnego oraz osoby odpowiedzialnej za przebiegu konkursu w danym dekanacie można będzie uzyskać u księży moderatorów dekanalnych, z poszczególnych dekanatów.

Prosimy o przekazanie informacji parafianom w odpowiednim wieku, pasjonującym się tematyką Świętej Liturgii oraz o wywieszenie w widocznym miejscu informacji o Konkursie znajdującej się na drugiej stronie.

Regulamin Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.

Głównym organizatorem konkursu jest parafia p.w. świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Współorganizatorami są:

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Archidiecezji Krakowskiej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

 

 1. 1.       Cele konkursu

a)      Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

b)      Wzbudzenie zainteresowania tematyką świętej liturgii.

c)       Doskonalenie znajomości przepisów liturgicznych wśród ceremoniarzy i innych usługujących.

 1. 2.       Struktura organizacyjna

a)      Animator, który jest głównym odpowiedzialnym za konkurs, zwany dalej organizatorem wyznacza animatorów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne rejony, zwanych tu rejonowymi.

b)      Animatorzy rejonowi kontaktują się z księżmi moderatorami dekanalnymi w celu wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w danym dekanacie, tak aby tam gdzie jest to możliwe został przeprowadzony etap dekanalny.

c)       Obowiązek przeprowadzenia etapu rejonowego spoczywa na animatorach rejonowych.

d)      Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze.

 1. Ustalenia ogólne

a)      Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie dekanalnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) lub legitymacją szkolną.

b)      W przypadku, gdy w dekanacie, w którym uczestnik konkursu, zwany dalej uczestnikiem, nie jest organizowany etap dekanalny konkursu, ma on prawo przystąpić do konkursu w wybranym przez siebie dekanacie w porozumieniu z animatorem rejonowym lub osobą organizującą konkurs w danym dekanacie.

c)       Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.

d)      Laureaci konkursu otrzymują nagrody.

 1. 4.       Kategorie wiekowe

a)      Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

-Szkoła średnia (rocznik ’95 i młodsi)

-Gimnazjaliści (rocznik ’98 i młodsi)

Każdy uczestnik może wystartować w co najwyżej jednej kategorii wiekowej.

 

 1. 5.       Przebieg konkursu

a)      Konkurs jest trzyetapowy. I etap odbywa się na poziomie dekanalnym dnia 30 listopada 2013 roku. II etap odbywa się na poziomie rejonowym dnia 25 stycznia 2014 roku. Finał odbywa się 8 marca 2014 roku. Konkurs na wszystkich etapach odbywa się w formie pisemnej.

b)      Organizator rozsyła na adresy mailowe odpowiedzialnych z poszczególnych dekanatów, które dostał od rejonowych przygotowane i skonsultowane z księżmi pomagającymi w organizacji konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.

c)        Po I etapie konkursu animator przeprowadzający go w danym dekanacie komisyjnie, w porozumieniu z księdzem moderatorem dekanalnym poprawia prace i wysyła (najlepiej dostarcza) animatorowi rejonowemu w terminie nie później niż 3 dni po I etapie prace, które spełniają koniunkcję następujących warunków: Zostało zdobyte co najmniej 25% maksymalnej ilości punktów do zdobycia i praca jest jedną z 10 najlepszych w danym dekanacie (chodzi o ilość zdobytych punktów). W przypadku gdy na miejscu 10, 11 i ewentualnie dalszych prace mają jednakową ilość punktów wysyła się wszystkie te prace. (Oczywiście obie kategorie wiekowe liczone są oddzielnie)

d)      Komisja rejonowa,  w porozumieniu z organizatorem sprawdza czy prace w poszczególnych dekanatach były sprawdzane według jednakowych kryteriów i do drugiego etapu wyłonione* zostaje nie więcej niż 100 najlepszych prac z całej diecezji. (Oczywiście obie kategorie wiekowe liczone są oddzielnie).

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaje ogłoszone nie później niż 10 dni po I etapie

e)      W zliczaniu punktów z etapu rejonowego brane są pod uwagę punkty z I etapu, czyli liczba punktów zdobytych po etapie rejonowym to suma punktów uzyskanych na teście w zarówno w pierwszym i drugim etapie.

f)       Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w etapie rejonowym organizowanym w rejonie, w którym pisały etap dekanalny.

g)      Podobnie jak w I etapie do rejonowych zostają rozesłane pytania i klucz odpowiedzi.

h)      Po II etapie rejonowi przekazują animatorowi – organizatorowi prace, które spełniły wymogi analogiczne do tych, co w I etapie.

i)        Organizator wyłania razem z komisją centralną co najwyżej 32 najlepszych uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy mają prawo wziąć w finale Diecezjalnym. Analogicznie jak po I etapie pojawia się lista zakwalifikowanych do finału.

j)        Na ostatni etap finaliści konkursu przyjeżdżają w podane odpowiednio wcześniej miejsce i przystępują do rozwiązywania zadań.

k)      Po wyznaczonym  czasie na rozwiązywanie prace są od razu sprawdzane przez komisję centralną i animatorów odpowiedzialnych (zgodnie z przygotowanym kluczem, tak jak w podpunkcie c) ) Ostateczna liczba punktów po finale to suma punktów uzyskanych na testach we wszystkich trzech etapach.

l)        Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie odpowiednich nagród sześciu najlepszym z każdej kategorii wiekowej.

*- „wyłonione” oczywiście za każdym razem gdy się pojawia oznacza  wybranie spośród wszystkich prac tych, które zdobyły największą ilość punktów, będąc oceniane według ustalonych wcześniej kryteriów.

Lista miejsc, w których przeprowadzony zostanie I etap Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej, w sobotę 30. Listopada o godzinie 9:00.

Miasto Kraków:

 1. Kraków - Bronowice, parafia św. Wojciecha na ul. Wesele, w salce oazowej nad zakrystią.
 2. Kraków – Krowodrza, parafii św. Jadwigi Królowej, salki katechetyczne (szkoła im. świętej Jadwigi - Łokietka 60)
 3. Kraków – Prądnik, parafia św. Jana chrzciciela, Dobrego Pasterza 117 (salki przy parkingu kościelnym)
 4. Kraków – Mogiła, parafia św. Brata Alberta, os. Dywizjonu 303, dom parafialny, sala nr 6 (wyjątkowo godzina 10:00).
 5. Kraków – Borek Fałęcki, parafia MB Zwycięskiej, ul. Zakopiańska  86.
 6. Kraków. Szkoła Katolicka im. Św. Rodziny z Nazaretu, Kraków, ul. Pędzichów 13 (dla uczestników Kursu Oazowego Dla Animatorów)

Powiat Krakowski:

 1. Mogilany, parafia św. Bartłomieja  Ap. w Mogilanach, salka przy ulicy św. Bartłomieja Ap., Naprzeciw kościoła
 2. Czernichów,  parafia św. Mikołaja w Liszkach, Salka przy plebanii (zaraz za budynkiem plebanii).
 3. Krzeszowice,  parafia św. Marcina w Krzeszowicach.
 4. Skawina, parafia Miłosierdzia Bożego Skawina – Ogrody, ul. Skłodowskiej – Curie 12.

Powiat Wielicki:

 1. Wieliczka, parafia św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 9.

Powiat Myślenicki:

 1. Myślenice, parafia Narodzenia NMP w Myślenicach, Dom Katolicki przy ulicy 3-go Maja.
 2. Pcim, parafia świętego Marcina w Pcimiu (salki przy plebanii).

Powiat Chrzanowski:

 1. Chrzanów, parafia św. Mikołaja w Chrzanowie, salki przy ulicy św. Mikołaja
 2. Libiąż: Kategoria wiekowa młodsi: Parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu

Kategoria wiekowa starsi:  parafia św. Barbary w Libiążu.

Podhale:

 1. Nowy Targ, Parafia NSPJ w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 3.
 2. Niedzica, parafia św. Bartłomieja Ap. W Niedzicy.