ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE W PARAFII
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MOGILANACH 2015/2016

Bullą Misericordiae vultus papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Napisał w niej: „Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wezwani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.”. Rok Święty już rozpoczęty. Drzwi Święte zostały otwarte na znak wielu specjalnych przywilejów, które ułatwią nam korzystanie z łask tak obficie wysłużonych nam przez Jezusa Chrystusa. W naszym kraju będziemy także przeżywali jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski, który pozwoli nam na ponowne odkrycie wielkości sakramentu chrztu świętego w naszym życiu osobistym i społecznym. Ponadto przeżywać będziemy w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, które będą dla nas wyzwaniem i okazją do ubogacenia naszej wiary entuzjazmem młodych ludzi z całego świata.

                W czasie modlitwy kolędowej w domowym Kościele - w rodzinach będziemy wypraszać Błogosławieństwo Boże dla wszystkich. Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn) a ma życzenie wizyty duszpasterskiej może umówić się na kolędę w innym dogodnym terminie. Za wszystko, szczególnie za otwartość i możliwość spotkania a zwłaszcza modlitwy serdecznie dziękujemy.                   

 Drodzy Parafianie życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech miłość pokój i radość, które przynosi Boże Dzieciątko napełnią  wasze serca obficie i będą umocnieniem na cały nowy rok. Dziękujemy wam za zaangażowanie w życie wspólnoty  Parafialnej i troskę o naszą Świątynię. Niech Bóg wam wszystkim Błogosławi na każdy dzień Nowego Roku Pańskiego 2016.

DRODZY PARAFIANIE

Duszpasterze posłuszni poleceniu Chrystusa, do głównych zadań swej pasterskiej troski zaliczają nawiedzanie chrześcijańskich rodzin i głoszenie im pokoju Chrystusa, który nakazał swoim uczniom: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi" (Łk 10,5). Nawiedzając rodziny i poznając je, umacniają ich w Panu, uczestnicząc w troskach wiernych, ich radościach, niepokojach i smutkach. Ponadto Chrystus utożsamia się z kapłanami, którzy podejmują misję apostolską: „Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał" (Mt 10,40). Przyjęcie kapłana jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym. Ta wizyta ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Kapłan przychodzi, by modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Ponieważ obrzęd dorocznego błogosławieństwa rodziny w jej domu bezpośrednio dotyczy danej rodziny konieczna jest obecność wszystkich jej członków. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywa spotkanie ze sługą Kościoła. Prosimy przygotować do wizyty:

Stół nakryty białym obrusem

Krzyż i dwie zapalone świece oraz Pismo święte

Wodę święconą ( prosimy pobrać z Kościoła) i kropidło

Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty i indeksy do religii

Wyłączyć telewizor, radio, komputer.

Przebieg kolędy:

Wspólny śpiew kolędy;

Odczytanie tekstu z Ewangelii o Narodzeniu Jezusa np.(Łk 2,8-14) - przez ojca lub matkę;

Modlitwa rodzinna - przewodniczy kapłan;

Błogosławieństwo ( czynimy znak krzyża) i ucałowanie krzyża;

Rozmowa duszpasterska.

Prosimy rodziny z początku, gdzie rozpoczynamy kolędę danego dnia o przyjechanie po nas samochodem. Serdecznie dziękujemy za posiłki przy całodziennym kolędowaniu. Będziemy również wdzięczni za odwiezienie  po zakończeniu.

Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wasi duszpasterze: Ks. Kanonik Tadeusz Targosz Proboszcz,

Ks. Tadeusz Tokarz  i Ks. Robert Tupta - Wikariusze