Wraz z początkiem października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Bierzmy do rąk różaniec i przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennym Nabożeństwie Różańcowym, w niedziele o godz. 16:30, a w dni powszednie o godz. 17:30 - w połączeniu z Mszą Świętą ok. 18:00.

Na poszczególne dni zapraszamy do prowadzenia rozważań rożne grupy i wspólnoty istniejące w parafii i społecznościach miejscowości. W rozwinięciu znajduje się harmonogram Różańca na cały Październik.

Odpowiedzialni – przewodzący danej grupie, są proszeni o pobranie rozważań na dany dzień w niedzielę po Mszach Świętych, w zakrystii.

 

Data

Dzień tygodnia

Grupy

01.10.2012

WTOREK

Róże kobiet z Mogilan: Henryki Pachel,
Bronisławy Dzik, Stanisławy Klimczyk

02.10.2012

ŚRODA

Dzieci ze szkoły podstawowej w Konarach 
z klas 1 i 3

3.10.2012

CZWARTEK

Dzieci ze Szkół Podstawowych z klas II

4.10.2012

PIĄTEK

Zespół charytatywny

5.10.2012

SOBOTA

Róże kobiet z Bukowa: Stanisławy Łężniak
i Eugenii Wiecheć

6.10.2012

NIEDZIELA

„Duchowa Adopcja” i III Zakon św. Franciszka

7.10.2012

PONIEDZIAŁEK

Rada Duszpasterska

8.10.2012

WTOREK

Kandydaci do bierzmowania klasa I gimnazjum

9.10.2012

ŚRODA

Kandydaci do bierzmowania klasa 
III gimnazjum

10.10.2012

CZWARTEK

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Mogilanach z klas 3 i 5

11.10.2012

PIĄTEK

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Mogilanach z klas 4 i 6

12.10.2012

SOBOTA

Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas

13.10.2012

NIEDZIELA

Koło Emerytów i Rencistów

14.10.2012

PONIEDZIAŁEK

Nauczyciele

15.10.2012

WTOREK

Kandydaci do bierzmowania klasa 
II gimnazjum

16.10.2012

ŚRODA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Konarach 
z klas 4 i 6

17.10.2012

CZWARTEK

Kółko misyjne

18.10.2012

PIĄTEK

Służba Zdrowia - pielęgniarki

19.10.2012

SOBOTA

Ministranci i Lektorzy

20.10.2012

NIEDZIELA

Schola

21.10.2012

PONIEDZIAŁEK

Zespół „Mogilanie”

22.10.2012

WTOREK

Róże kobiet z Chorowic: Marii Grońskiej,
Janiny Musiał, Stanisławy Medyk

23.10.2012

ŚRODA

Dzieci ze szkoły podstawowej w Bukowie 
z  klas  1 – 4

24.10.2012

CZWARTEK

LKS Mogilany

25.10.2012

PIĄTEK

Młodzież studiująca

26.10.2012

SOBOTA

Oaza

27.10.2012

NIEDZIELA

Róża kobiet z Mogilan: Marii Wątor

28.10.2012

PONIEDZIAŁEK

Chór parafialny „Mogilanum”

29.10.2012

WTOREK

Pracownicy Urzędu Gminy

30.10.2012

ŚRODA

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie 
z klas 5 i 6

31.10.2012

CZWARTEK

Róże mężczyzn