W Rzymie 11 października 2012 r., a zatem w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II rozpoczął się Rok Wiary. W uroczystości tej będą uczestniczyli przewodniczący wszystkich episkopatów, a także żyjący jeszcze ojcowie soborowi, którym zdrowie pozwoliło na podróż do Rzymu. Inauguracji towarzyszyło będzie uroczyste wniesienie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła katolickiego i umieszczenie tych ksiąg na specjalnym miejscu. Obie księgi pozostaną tam - jako znak - przez cały Rok Wiary.

Benedykt XVI pisze w swoim specjalnie przygotowanym z tej okazji liście Porta fidei, że w Roku Wiary ważne będzie "przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka". Nie chodzi tutaj o jakieś nieustanne oskarżanie się i samobiczowanie, w co chciałyby wpędzić Kościół niektóre środowiska, ale o prawdę, która nie ukrywa tego, co w członkach Kościoła domaga się dogłębnej reformy, ale zarazem jest świadoma wielkości i świętości Chrystusowej Wspólnoty.

"Rok Wiary będzie również - stwierdza Benedykt XVI - okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia" (nr 14). Wszak wiara bez uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. Słowa Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40), są dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas.

W Watykanie zaprezentowano kalendarz Roku Wiary, a także jego logo, hymn oraz stronę internetową: www.annusfidei.va, która działa już w języku włoskim i angielskim. Już niebawem będą też wersje w czterech innych językach, w tym po polsku.
Logo ma postać łodzi, której masztem jest krzyż, a na żaglu umieszczono chrystogram IHS wpisany w okrąg w kształcie hostii, odsyłający z kolei do Eucharystii – wyjaśnia abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której powierzono koordynację Roku Wiary.

Abp Fisichella ujawnił, że Papież rozpocznie niebawem nowy cykl katechez, który będzie poświęcony wierze, a Kongregacja ds. Kultu Bożego zatwierdziła specjalny formularz mszalny o nowej ewangelizacji. Zaprezentowano też oficjalny obrazek Roku Wiary. Widnieje na nim Chrystus Pantokrator. Na odwrocie znajduje się natomiast wyznanie wiary, bowiem życzeniem Papieża jest, aby w tym okresie Credo stało się codzienną modlitwą wszystkich wierzących, tak jak to miało miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Podczas Roku Wiary Ojciec Święty będzie uczestniczył w 21 wydarzeniach. Przewidziane są specjalne spotkania dla różnych grup wiernych: osób konsekrowanych (2 stycznia), młodzieży (24 marca), bierzmowanych (28 kwietnia), ruchów kościelnych (18 maja), bractw reprezentujących różne formy pobożności ludowej (5 maja). Ogólnokościelnym wydarzeniem ma być Boże Ciało w 2013 r., obchodzone zwyczajem włoskim w niedzielę, a zatem 2 czerwca. Przewiduje się jednoczesną, ogólnoświatową adorację Najświętszego Sakramentu we wszystkich katedrach na świecie. Ogólnokościelny charakter będzie też mieć pielgrzymka seminarzystów, nowicjuszek i nowicjuszy, która dotrze do Rzymu 7 lipca. Szczególną wagę przywiązuje się do światowego spotkania katechetów z Papieżem, aby podkreślić ich rolę w przekazie wiary (29 września). Przy tej okazji przypomni się również 20-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Swój dzień w Roku Wiary będzie też miała Maryja (13 października). Przewidziano również wiele wydarzeń towarzyszących, jak wystawa o św. Piotrze w rzymskim Zamku Anioła czy specjalne katechezy w rzymskich katakumbach.

Dla nas Polaków Rok Wiary i czas przygotowania do niego są okazja, by przypomnieć sobie słowa, jakie skierował do nas Benedykt XVI podczas swej wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie o wierze, zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze.