Rekolekcje Wielkopostne to „zaproszenie
do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana,
jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego śmierci
i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię miłości,
która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia
i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów…,
aby na nowo odkryć radość w wierze
i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary”.
(Benedykt XVI, PF 6, 7)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Parafii Św. Bartłomieja Ap. w Mogilanach
19–22 marca 2015 r.
Rekolekcje głosi Ks. dr Andrzej Kukła – redemptorysta

CZWARTEK – 19 marca
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
Po Mszy św. krótka nauka dla chorych i cierpiących oraz sakrament namaszczenia
9.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkół podstawowych
11.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży gimnazjum
11.00 – Odwiedziny chorych w domach, którzy nie mogą przybyć do kościoła
15.30 – w Bukowie – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjum
16.30 – w Bukowie – Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

PIĄTEK – 20 marca
7.00 – Droga Krzyżowa
7.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 – Spotkanie dla dzieci szkół podst., Droga Krzyżowa
11.00 – Spotkanie dla młodzieży gimnazjum, Droga Krzyżowa
15.30 – w Bukowie – Spotkanie dla dzieci szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjum
16.30 – w Bukowie – Msza św. z nauką dla wszystkich
17.30 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży
19.30 – Konferencja dla młodzieży

SOBOTA – 21 marca
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
8.00–12.00 i 14.00–18.00
z przerwą 9.30–10.00 i 15.30–16.00
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 – Msza św. z nauką dla szkół podstawowych
11.30 – Msza św. z nauką dla gimnazjum
15.00 – w Bukowie – Spowiedź dzieci szkoły podstawowej i młodzieży
15.30 – w Bukowie – Spowiedź dorosłych
16.30 – w Bukowie – Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
Po Mszy św. nauka dla Żywych Róż, Rycerstwa Niepokalanej, III Zakonu Franciszkańskiego Świeckich, Duchowej Adopcji
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży

NIEDZIELA – 22 marca
7.00 – Msza św. z nauką, po niej nauka stanowa dla kobiet
8.30 – w Bukowie – Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjum
11.00 – Msza św. z nauką, po niej nauka stanowa dla mężczyzn
16.00 – GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym
17.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży