Drodzy Bracia i Siostry!

Znakiem wejścia w czas Wielkiego Postu jest posypanie głów popiołem. To gest pokory, uznania, że jesteśmy prochem. Kościół woła do nas dzisiaj: „nawracajcie się". Nawrócić się, to najpierw uznać swój grzech, zobaczyć własną nędzę, nazwać po imie¬niu to, co jest złem i wymaga odrzucenia. Nie jesteśmy sami z naszymi grzechami. Bóg, pełen miłosierdzia, chce nam przebaczyć i podarować nowe życie. To On daje siłę do przemiany. Warunek jest jeden: uderzyć się szczerze we własne piersi, nie próbować się samemu usprawiedliwiać, nie zamazywać granic dobra i zła, nie powtarzać, że „ja mam swoją prawdę". Pokuta to nie jednorazowe działanie, ale raczej droga, która prowadzi do lepszego życia. Żeby wejść na wielkopostną drogę pokuty, trzeba dobrze zacząć, trzeba postawić pierwszy odważny krok. Dlatego dziś, za chwilę, postawione zostaną pytania do rachunku sumienia ułożonego według Dziesięciu Przykazań. Posłuchajmy ich z pokorą i cierpliwością, niech nasze sumienie pomoże nam zobaczyć nasz grzech. Rachunek sumie¬nia nie jest księgowaniem grzechów. Jest rozmową grzesznika z przebaczającym Ojcem o zranionej miłości. Zdobądźmy się na taką uzdrawiającą rozmowę. Na początek poprośmy Ducha Świętego o światło, o odwagę przyznania się do winy...

Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Proszę, otwórz moje serce, abym zło, które jest we mnie, dobrze rozpoznał. Spraw, bym potrafił, z miło¬ści do Boga i wszystkiego, co dobre, szczerze za nie żałować. Dodaj mi też odwagi i siły, bym potrafił wytrwać w moich dobrych postanowieniach.

• PRZYKAZANIE I: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Czy wierzysz w Boga? Czy Bóg jest najważniejszy w twoim życiu? A może ważniejsze są pieniądze, władza, kariera? Czy starasz się pogłębiać swoją wiarę i rozwiewać wątpli¬wości w wierze przez odpowiednią lekturę i rozmowy?
Czy modlisz się codziennie? Czy w trudnych sytuacjach prosisz Boga o pomoc, czy może sam starasz się rozwiązać problemy? Czy zachowujesz piątkowy post, nie spożywając po¬karmów mięsnych oraz powstrzymując się od udziału w hucznych zabawach? Czy nie wie¬rzyłeś magii, horoskopom? Czy nie korzystałeś z usług wróżek lub nie nosiłeś amuletów?

• PRZYKAZANIE II : Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno.
Czy nie wypowiadałeś imion świętych (Boga, Jezusa, Maryi) bez uszanowania? Czy nie bluźniłeś, tzn. czy nie mówiłeś o Bogu źle, z nienawiścią, z wyrzutami? Czy nie nadużywałeś imienia Bożego, strasząc Jego karą, by narzucić innym swoją wolę?

• PRZYKAZANIE III: Pamiętaj, aby dzień święty święcić.
Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczysz we Mszy św.? Czy nie spóźniłeś się na niedzielną Mszę św., lub czy nie wychodziłeś przed Jej zakończeniem?
Czy w niedzielę i święta powstrzymujesz się od pracy niekoniecznej, głośnych prac domowych, robienia zakupów

• PRZYKAZANIE IV: Czcij ojca swego i matkę swoją.
Czy w myślach, mowie, uczynkach z szacunkiem odnosisz się do swoich rodziców?
Czy modlisz się za rodziców? Czy odwiedzasz rodziców?
Czy w potrzebie wspierasz ich materialnie, czy opiekujesz się nimi w chorobie?
Czy wychowujesz swoje dzieci? Czy uczysz je, co jest dobre, a co złe?

Czy interesujesz się życiem swoich dzieci: czy znasz ich przyjaciół, czy wiesz, co czy¬tają, co oglądają w telewizji, jak korzystają z internetu, jak spędzają wolny czas? Czy modlisz się z dziećmi?
Czy uczestniczysz z nimi we Mszy św.? Czy dbasz o to, by twoje dzieci chodziły na katechezę i dobrze z niej korzystały, przystępowały do spowiedzi i przyjmowały inne sakramenty?
Czy reagujesz na grzech swoich dzieci: gdy oszukują w szkole, żyją w związku bez ślu¬bu, zarabiają nieuczciwie? Czy szanujesz niezależność dorosłych dzieci: czy nie wtrącasz się za bardzo w ich życie małżeńskie, w wychowanie ich dzieci?

• PRZYKAZANIE V: Nie zabijaj.
Czy nie popierałeś aborcji w dyskusjach? Czy nie namawiałeś kogoś do przerwania ciąży lub jako lekarz sam nie zabijałeś nienarodzonych dzieci?
Czy nie stosowałeś środków wczesnoporonnych? Czy nie popierałeś eutanazji?
Czy nie łamałeś przepisów ruchu drogowego? Czy nie prowadziłeś samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Czy nie szkodziłeś swemu zdrowiu przez nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków? Czy nie chowałeś w sercu nienawiści, czekając na stosow¬ną okazję, by się na kimś zemścić? Czy nie szkodziłeś bliźniemu w jakikolwiek sposób?

• PRZYKAZANIA VI i IX: Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Czy nie dokonywałeś masturbacji? Czy nie wchodziłeś w flirty oraz sytuacje przeciwne jedności małżeńskiej? Czy nie zdradziłeś męża lub żony?
Jeśli nie masz męża czy żony, to czy nie podejmowałeś współżycia seksualnego?
Czy nie korzystałeś z pornografii lub innych seksualnych usług (agencje towarzyskie, niemoralne kontakty w Internecie)?

• PRZYKAZANIA VII i X: Nie kradnij. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.
Czy komuś czegoś nie ukradłeś? Czy uczciwie płacisz podatki?
Czy jesteś uczciwy w transakcji kupna-sprzedaży? Czy nie starałeś się ukryć, że towar, który sprzedajesz, jest wybrakowany? Czy sumiennie przykładasz się do pracy zawodo¬wej?
Czy jako pracodawca nie wykorzystywałeś swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje albo nie płacąc w terminie, zatrudniając ich „na czarno" i pozbawiając w ten sposób świadczeń emerytalnych, zdrowotnych czy do płatnego urlopu?
Czy nie przyjąłeś lub dałeś łapówkę? Czy oddałeś ukradzione rzeczy!
Czy nie korzystałeś bezprawnie z własności społecznej, np. wyłudzając świadczenie (zasiłek dla bezrobotnych, zapomogę z ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji, rentę), które ci się nie należy? Czy nie kradłeś prądu lub gazu?
Czy starasz się w jakikolwiek sposób zaradzić biedzie bliźniego?

• PRZYKAZANIE VIII: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Czy nie kłamałeś kogoś? Czy mówiłeś nieprawdę o drugim człowieku? A jeśli tak, to czy odwołałeś oszczerstwo? Czy nie rzucałeś fałszywych podejrzeń na innych? Czy bez ważnej przyczyny nie ujawniałeś wad i błędów innych (obmowa)? Czy zachowałeś powierzone ci tajemnice prywatne lub zawodowe?
(chwila ciszy)
Panie, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Daj nam łaskę szczerej spowiedzi świętej i doprowadź do prawdziwej odnowy naszego życia.
AMEN