Już 13 grudnia 2014 roku będzie miał miejsce się pierwszy etap II Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła średnia – rocznik ’96 i młodsi. Gimnazjum – rocznik ’99 i młodsi.

Harmonogram konkursu:

13 grudnia 2014r.: Etap dekanalny Konkursu
22grudnia 2014r.: Ogłoszenie listy finalistów
21 marca 2015r.: Finał w Centrum Jana Pawła II

W razie pytań prosimy kontaktować się z Dominikiem Paszkowskim animatorem organizatorem pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkretne informacje odnośnie miejsca i dokładnego czasu etapu dekanalnego oraz osoby odpowiedzialnej za przebieg konkursu w danym dekanacie można będzie uzyskać u księży moderatorów dekanalnych, z poszczególnych dekanatów.

Poniżej znajdują się literatura i regulamin konkursu.
Gorąco zachęcamy do udziału każdego!

 

Młodsi (rocznik ’99 i młodsi):
A. Etap dekanalny
1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, znajomość:
- okresu Świętego Triduum Paschalnego
- formularzy mszy: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Msza przy udzielaniu chrztu, Msza przy udzielaniu bierzmowania (68``-73``)
- I, III, IV Modlitwy Eucharystycznej
- prefacji: 17-24, 27, 50
- Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
2. Guardini R. „Znaki święte” (http://msza.net/i/om15_00.html)

B. Etap finałowy
To co na etap parafialny, a ponadto:
3. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1066 -1209. (http://www.katechizm.opoka.org.pl)
4. Porosło K. „Tajemnica śmierci i zmartwychwstania. Wprowadzenie w Misterium Paschalne”.

Starsi (rocznik ’96 i młodsi):
A. Etap parafialny
1. Mszał Rzymski dla diecezji polskiej, znajomość:
- okresu Świętego Triduum Paschalnego
- formularzy mszy: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Msza przy udzielaniu chrztu, Msza przy udzielaniu bierzmowania (68``-73``)
- I, III, IV Modlitwy Eucharystycznej
- prefacji: 17-24, 27, 50
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
2. Obrzędy chrztu dzieci ( strony 9-32, 37-54, 80-94, 107-118 na podstawie wydania trzeciego,
Katowice 1992 rok )
3. Obrzędy bierzmowania ( strony 9-33, 39-41, 54-56, 106-108 na podstawie wydania drugiego poprawionego, Katowice 2001 rok )

B. Etap finałowy
To co na etap parafialny, a ponadto:
4. Ratzinger J. „Duch Liturgii”
5. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1066 – 1419. (j.w.)
6. „Misterium Miłości”, red. Dawid Czaicki, Kraków 2013.(potrzebne rozdziały zostaną przesłane droga elektroniczną finalistom)
7. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. (http://www.dso.diecezja.rzeszow.pl/files/Konstytucja-o-liturgii--wi-tej_8f0x9848.pdf)


* * *

Regulamin Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.
Głównym organizatorem konkursu jest parafia p.w. świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach i parafia p.w świętego Mikołaja w Chrzanowie.
Współorganizatorem konkursu jest Centrum Jana Pawła II.
Patronami konkursu są:
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

1. Cele konkursu
a) Doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
b) Wzbudzenie zainteresowania tematyką świętej liturgii.
c) Doskonalenie znajomości przepisów liturgicznych wśród ceremoniarzy i innych usługujących.
2. Struktura organizacyjna
a) Animator, który jest głównym odpowiedzialnym za konkurs, zwany dalej organizatorem wyznacza animatorów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne rejony, zwanych tu rejonowymi.
b) Animatorzy rejonowi kontaktują się z księżmi moderatorami dekanalnymi w celu wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu w danym dekanacie, tak aby tam gdzie jest to możliwe został przeprowadzony etap parafialny.
c) Obowiązek przeprowadzenia finału spoczywa na organizatorze.
3. Ustalenia ogólne
a) Udział w konkursie jest dobrowolny. W etapie dekanalnym konkursu mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane konkursem, spełniające kryteria wiekowe i mogące wykazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) lub legitymacją szkolną.
b) W przypadku, gdy w parafii, w której uczestnik konkursu, zwany dalej uczestnikiem, nie jest organizowany etap parafialny, ma prawo przystąpić do konkursu w wybranym przez siebie miejscu w porozumieniu z animatorem rejonowym lub osobą organizującą konkurs w danej parafii.
c) Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora za pomocą skrzynki mailowej.
d) Wszystkich biorących udział w konkursie obowiązują zasady uczciwości.
e) Laureaci konkursu otrzymują nagrody.
4. Kategorie wiekowe
a) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
-Szkoła średnia (rocznik ’96 i młodsi)
-Gimnazjaliści (rocznik ’99 i młodsi)
Każdy uczestnik może wystartować w co najwyżej jednej kategorii wiekowej.
5. Przebieg konkursu
a) Konkurs jest dwuetapowy. I etap odbywa się na poziomie dekanalnym dnia 13 grudnia 2014r. Finał odbywa się 21 marca 2015r. Konkurs na wszystkich etapach odbywa się w formie pisemnej.
b) Organizator rozsyła na adresy mailowe odpowiedzialnych z poszczególnych parafii przygotowane i skonsultowane z księżmi pomagającymi w organizacji konkursu pytania i klucze odpowiedzi w terminie nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu.
c) Po I etapie konkursu, który ma formę testu wyboru i odbywa się wszędzie jednocześnie animator przeprowadzający go w danej parafii, wysyła na adres mailowy zdjęcie karty odpowiedzi(lub dostarcza oryginał) animatorowi rejonowemu w terminie nie później niż 2 dni po I etapie.
d) Komisja rejonowa sprawdza prace przy pomocy przygotowanego wcześniej klucza odpowiedzi i z każdej kategorii wiekowej do finału wyłonione* zostaje nie więcej niż 32 najlepszych prac z całej diecezji, które dodatkowo otrzymały nie mniej niż 25% możliwych do uzyskania punktów.
Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaje ogłoszone nie później niż 9 dni po I etapie.
e) Osoby wyłonione w I etapie mają prawo do udziału w finale.
f) Finaliści konkursu przyjeżdżają w podane odpowiednio wcześniej miejsce i przystępują do rozwiązywania zadań.
g) Po wyznaczonym czasie na rozwiązywanie, prace są od razu sprawdzane przez komisję centralną i animatorów odpowiedzialnych (zgodnie z przygotowanym kluczem, tak jak w podpunkcie c) ) Ostateczna liczba punktów po finale to suma punktów uzyskanych na testach we obydwu etapach.
h) Po sprawdzeniu prac następuje ogłoszenie wyników i wręczenie odpowiednich nagród trzem najlepszym z każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów każdemu finaliście.
*- „wyłonione” oczywiście za każdym razem gdy się pojawia oznacza wybranie spośród wszystkich prac tych, które zdobyły największą ilość punktów, będąc oceniane według ustalonych wcześniej kryteriów.